Kalite Politikamız

Tasarımlarımızın kalitesini arttırabilmek için;

Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden beklentilerini gözeterek müşteri memnuniyetini artırmayı,
Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
Çalışanlarımızın eğitim düzeylerini ve memnuniyetlerini artırmayı,
Tasarımlarımızın ilgili uluslararası standartlara uygun olmasını,
Faaliyet alanlarımızdaki teknolojik gelişmeleri ve pazar eğilimlerini yakından izlemeyi ve belirlemeyi,
Yıllar içinde oluşturduğumuz “embedded” tasarım alanında yüksek teknoloji üreten Türk şirketi imajımızı yaygınlaştırarak tüm dünyada kabul edilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.

PAVO A.Ş.'nin vizyonel hedefleri ise;

Mevcut VAS (Value Added Services)’lar ile güç kazanan finansal yapının piyasa VAS’ları ile genişletilmesi,
Müşteri ve çözüm ortaklarıyla iş birliğinin geliştirilerek, yeni projelerle sinerjinin artırılması,
Stratejik yapılanmalar ile değişen piyasa koşullarına adaptasyonun sağlanması,
Verimliliğin aynı doğrultuda devam ettirilmesi,
Mevcut kanal yapısındaki ürün gamının genişletilerek zenginleştirilmesi şekilde belirlemiştir.