Site Kullanım Koşulları

Pavo Teknik Servis Elektronik San. ve Tic. A.Ş’ye ait ve Pavo Teknik Servis Elektronik San. ve Tic. A.Ş (bundan böyle “PAVO” olarak anılacaktır.) tarafından işletilen www.pavo.com.tr internet sitesini (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır.) ziyaret eden, kullanan veya bu Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) işbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.)’nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartların tamamı ile birlikte, bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu Site’deki diğer talimatların bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu Site’de yer alan şartları kabul etmemesi halinde, Site’ye erişmemesi ve kullanmaması, kullanmaya başlanmış olması durumunda derhal kullanımı durdurması gerekmektedir

PAVO, işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve bu Site’deki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. PAVO’nun değişiklikleri Kullanıcı’ya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, PAVO hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır.

PAVO ve Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında, ayrı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

Madde 1. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler PAVO’nun sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayan, kısıtlı veya temyiz kudretine sahip olmayan Kullanıcılar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler.

Madde 2. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Konusu

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın ‘www.PAVO.com.tr’ internet sitesine giriş yapması ile yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme, PAVO’nun vereceği hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Madde 3. PAVO’nun Sorumlulukları

3.1. Kullanıcı, PAVO’nun sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Site’nin hiçbir surette sorumlu olmadığını, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde PAVO’ya izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında PAVO’yu şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

3.2. PAVO, Kullanıcı tarafından iletilen veya internet sitesi üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

3.3. PAVO ,Site’nin virüslere karşı korunması için gerekli önlemleri almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

3.4. Site’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da Mücbir Sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan PAVO ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda PAVO bu Site’nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.5. Site’de kurulan linkler, PAVO’nun diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. PAVO tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt PAVO için bağlayıcı değildir.

3.6. PAVO bu Site’de yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Site’de yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. PAVO bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

3.7. PAVO işbu Sözleşme kapsamında talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

3.8. PAVO gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri/Site’yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı PAVO’nun kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 4. Kullanıcının Sorumlulukları

4.1. Site, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Kullanıcı, işbu Site’yi kullanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt eder. Kullanıcı, haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler nedeniyle sorumludur. PAVO, bu tür davranışlara engel olmak için Kullanıcı’nın Site’ye girişini yasaklamak, şikayette bulunmak vb. uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

4.2. Site’yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın Site’de yaptığı işlemlerden ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, PAVO ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, PAVO’ya açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin PAVO’ya açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda PAVO’nun münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, Site’de kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları PAVO.com.tr veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

5.2. Sözleşme gereğince ve bu Sözleşme’nin ifası sırasında hazırlanan raporlar, spesifikasyonlar ve PAVO.com.tr’un ticari bilgi, tecrübe ve know-how’ından faydalanılarak üretilen her türlü döküman üzerindeki fikri mülkiyet ve diğer tüm telif hakları saklıdır.

5.3. Kullanıcılar, Site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini PAVO’ya göndermekle PAVO’nun söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

5.4. Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için PAVO’nun önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu Site’de yer alan bilgiler PAVO’nun yazılı izni olmadan hiç

bir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. PAVO’nun yazılı izni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

Madde 6. Gizli Bilgi

6.1. PAVO, Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı’nın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde PAVO ve personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

6.2. PAVO, işbu Sözleşme’de belirtilen haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. PAVO, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

6.3. PAVO, Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. PAVO’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, PAVO’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


Madde 7. Mücbir Sebep

7.1. Taraflar’dan hiçbiri diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) kaynaklanan ve doğrudan doğruya akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

7.2. Mücbir Sebebe maruz kalan Taraf, derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7.3. Mücbir Sebep nedeniyle PAVO, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecek yahut bu durumlar nedeniyle PAVO’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Madde 8. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

8.1. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması tüm Sözleşme’nin geçersizliği sonucunu doğurmaz.

8.2. İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin yasal veya başka sebeplerle geçersiz veya yasadışı olması halinde, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve yasallığını etkilemez ve diğer maddeler yürürlüğünü sürdürür.

Madde 9. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

9.1. PAVO, işbu Sözleşme’yi ve bu Site’deki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. PAVO’nun değişiklikleri Kullanıcı’ya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, PAVO hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9.2. PAVO, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.


Madde 10. Feragat

Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya tamamen kullanılmamış olması o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunun gibi, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun diğeri tarafından kabul edildiği ya da anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden feragat edildiği anlamına gelmez.

Madde 11. Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtları ile faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecektir.

Madde 12. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile, Pavo Teknik Servis Elektronik San. ve Tic. A.Ş veya iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetlerinin, PAVO’ya bildirmiş olduğu iletişim bilgileri vasıtasıyla kendisine e-posta, telefon, cep telefonu, mektup, basılı evrak vb. iletişim yöntemleri ile ticari elektronik ileti gönderilmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.